top of page
1

Het UURwerkgezelschap

Welkom op de website van het Uurwerkgezelschap

Het Uurwerkgezelschap werd in 1999 opgericht door Rudy Degeest, Eddy Fraiture en Paul Van Rompay als een niet commerciële vereniging van liefhebbers en verzamelaars van uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

 

Het Uurwerkgezelschap ijvert om een bredere kennis op het gebied van uurwerken te verwerven en de aandacht hiervoor in Vlaanderen aan te wakkeren.

 

Het Uurwerkgezelschap organiseert een viertal activiteiten per jaar door lezingen over een ‘horologisch’ onderwerp. Ook bezoeken aan musea of tentoonstellingen staan op het programma. Om de twee jaar wordt er een reis georganiseerd en zo werden Praag en Dresden bezocht, later Winterthur, Besançon, Le Locle en la Chaux-de-Fonds, Genève, Londen en Parijs. Tijdens zulke reis worden niet enkel musea bezocht, maar er wordt steeds een boeiend bezoek aan een manufacture voorzien.

 

Verder geeft het uurwerkgezelschap vier keer per jaar zijn tijdschrift uit: ‘Het UURologisch Nieuws’. Hierin komen de meest verscheidene onderwerpen aan bod en worden vergaderingen en bijeenkomsten aangekondigd.

 

Misschien wel het belangrijkste voordeel voor de leden van het Uurwerkgezelschap is de mogelijkheid informatie en kennis uit te wisselen in een ongedwongen sfeer over de fascinatie die ieder heeft voor de kunst en de techniek van de tijdmeters en hun makers.

Activiteiten

Bericht aan onze leden

Het uurwerkgezelschap wenst er in de toekomst voor te ijveren om zoveel mogelijk verscheidenheid te brengen in de lezingen tijdens de ledenvergaderingen. Om dit doel te bereiken wordt getracht om telkens een lezing met een eerder theortische/geschiedkundige achtergrond af te wisselen met een meer praktijkgerichte lezing (lezing over bv. het herstellen, onderhouden en bouwen van uurwerken).

Wij nodigen dan ook onze leden uit om voorstellen over te maken aan het bestuur in verband met werkzaamheden die zij verricht hebben aan uurwerken. Dit kunnen zij dan delen met de andere leden in een korte uiteenzetting tijdens de vergaderingen.

Een PC scherm projector (beamer), PC en live camera kunnen voorzien worden. Leden die geen ervaring hebben met een presentatie op PC kunnen hun foto's en tekeningen doorsturen naar het bestuur. Wij zorgen dat deze terecht komen in een Power Point presentatie op PC.

Zondag 11 juni 2023 - 14:30 u

Ledenvergadering te Leuven

Agenda:

Figuur_7.png

Invloed van het zwaartepunt op de schommeltijd van een balans  (J. Bex, E. Vansevenant)

 

Indien het zwaartepunt van een balans niet precies op de hartlijn van de balansas ligt, geeft dit aanleiding tot afwijkingen in de schommeltijd en dus de gangnauwkeurigheid van het uurwerk. De grootte en de zin (voor- of nalopen) van de afwijking in de schommeltijd is niet enkel afhankelijk van de grootte van de onbalans, maar ook van de stand van het uurwerk en de amplitude van de schommelingen van de balans.

Uitgaande van de aflezingen op een regelapparaat voor uurwerken kan men de grootte en de plaats van de zwaartepuntsfout van de balans vastleggen. Dit wordt niet enkel theoretisch benaderd, maar ook op een begrijpelijke wijze gedemonstreerd aan de hand van een schaalmodel.

Zimmertoren.jpg

Monumentale astronomische uurwerken in België: een update

(E. Fraiture)

 

We denken soms dat monumentale astronomische klokken zoals deze van Zimmer of Festraets  meestal vervaardigd werden in het eerste deel van de 20° eeuw. Niets is minder waar.

Aan de hand van enkele voorbeelden wordt de evolutie van dit type horloges getoond. Zo belanden we natuurlijk aan onze nu nog bestaande astronomische horloges. Opmerkelijk is wel dat steeds nieuwe astronomische horloges ontdekt worden...

Aankomende activiteiten:

  • (Donderdag  24/08 tot zondag 27/08/2023: groepsreis naar het Zwarte Woud en Furtwangen).

       Deze groepsreis is om organisatorische redenen verplaatst naar 2024

  • Zondag 24/09/2023: ledenvergadering Leuven

  • Zondag 27/10/2023: ledenvergadering Leuven

De ledenvergaderingen gaan door in:

Zaal Patria

Koning Leopold I straat 18

3000 Leuven

2
3

Publicaties

Hier vindt U een overzicht van publicaties van het Uurwerkgezelschap

of van zijn leden in het kader van het Uurwerkgezelschap.

Tijdschrift het UURologisch Nieuws

2023_2_05_blz1.png

Het UURologisch Nieuws

22e jaargang, #2, mei 2023

In dit nummer:

Greenwich aan de Schelde

      Deel 2: Het Observatoire Maritime d'Anvers

Een uurwerk van Fosset à Rance

Boeken verschenen in het kader van het Uurwerkgezelschap

bottom of page