Het UURwerkgezelschap

Welkom op de website van het Uurwerkgezelschap

Het Uurwerkgezelschap werd in 1999 opgericht door Rudy Degeest, Eddy Fraiture en Paul Van Rompay als een niet commerciële vereniging van liefhebbers en verzamelaars van uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

 

Het Uurwerkgezelschap ijvert om een bredere kennis op het gebied van uurwerken te verwerven en de aandacht hiervoor in Vlaanderen aan te wakkeren.

 

Het Uurwerkgezelschap organiseert een viertal activiteiten per jaar door lezingen over een ‘horologisch’ onderwerp. Ook bezoeken aan musea of tentoonstellingen staan op het programma. Om de twee jaar wordt er een reis georganiseerd en zo werden Praag en Dresden bezocht, later Winterthur, Besançon, Le Locle en la Chaux-de-Fonds, Genève, Londen en Parijs. Tijdens zulke reis worden niet enkel musea bezocht, maar er wordt steeds een boeiend bezoek aan een manufacture voorzien.

 

Verder geeft het uurwerkgezelschap vier keer per jaar zijn tijdschrift uit: ‘Het UURologisch Nieuws’. Hierin komen de meest verscheidene onderwerpen aan bod en worden vergaderingen en bijeenkomsten aangekondigd.

 

Misschien wel het belangrijkste voordeel voor de leden van het Uurwerkgezelschap is de mogelijkheid informatie en kennis uit te wisselen in een ongedwongen sfeer over de fascinatie die ieder heeft voor de kunst en de techniek van de tijdmeters en hun makers.

Activiteiten

Zondag 25 september 2022 - 14:30 u

 Ledenvergadering te Leuven

Agenda:

Astronomische klok J. Willmore(1).jpg

Jacob Willmore, een Engelse uurwerkmaker in Mechelen (P. Van Rompay)

In Mechelen is Jacob Willmore gekend als de man die in 1707 de 4 grote wijzerplaten van de Sint-Romboutstoren plaatste. Maar wij hebben geprobeerd een antwoord te geven op de vragen wie hij was, waar hij geboren werd, bij wie hij opgeleid is. Van Jacob Willmore zijn een 15-tal staande klokken gekend, getekend Jac Willmore à Malines en verder enkele merkwaardige astronomische klokken.

En toch is Jacques Willmore en zijn familie op het einde van zijn leven beland in Brussel in de Borgendaalgang, een steegje voor marginalen en mensen op de loop voor schuldeisers.

Riefler_klok.jpg

Restauratie van een Riefler uurwerk (J. Bex)

Sigmund Riefler (9/08/1847 - 21/10/1912) was een Duitse natuurkundige, uitvinder en uurwerkmaker van precisie klokken. Hij was de uitvinder van het Riefler ontsnappingsmechanisme, gebruikt in één van de meest nauwkeurige slingeruurwerken.

In deze uiteenzetting toont Johan Bex hoe hij een Riefler uurwerk, afkomstig van de sterrenwacht te Ukkel, heeft gerestaureerd.

Noteer ook de data van onze volgende activiteiten

Zondag 4 december  2022 - 14:30 u: ledenvergadering te Leuven

Agenda:

Jean-Antoine Lépine (18/11/1720 Challex - 31/05/1814 Parijs) (G. Cerulis).

Lepine.jpg

Lépine was een horlogemaker in het Parijs van net voor de Franse revolutie.

Hij moderniseerde de klassieke horlogerie en bracht ons een kaliber dat vandaag nog steeds zijn naam draagt met name het caliber Lépine.

Miniaturen (E. Fraiture).

ac60df63067609bfaa191fcf1a887ded--medieval-clocks.jpg

De miniatuurkunst stond op een ongewoon hoog peil in de Lage Landen. Het hoogtepunt van deze uitzonderlijke (en te weinig bekende) kunstvorm viel samen met het ontluiken van de eerste mechanische horloges. De miniaturisten hebben dan ook geregeld die eerste uurwerken met hun raderwerk getoond op hun kleurige afbeeldingen. Die afbeeldingen vormden de eerste reportages van onze huidige horloges.

De ledenvergaderingen gaan door in:

Zaal Patria

Koning Leopold I straat 18

3000 Leuven

Activiteiten niet georganiseerd door het Uurwerkgezelschap

RECHT DOOR ZEE - Tot 11 september 2022 - Zwijgershoek Sint-Niklaas

De scheepschronometer van Dekemel -.JPG

In de stad Sint Niklaas gaat er nog tot 11 september een tentoonstelling door 'RECHT DOOR ZEE'.

Op deze tentoonstelling is, naast anderen, een uitzonderlijke scheepschronometer tentoon gesteld van Charles Dekemel. Charles Dekemel is de enige Belgische horlogemaker die het ooit aangedurfd heeft om een scheepschronometer te bouwen.

 

Meer informatie over de familie Dekemel:

Eddy Fraiture - De horlogemakersfamilie Dekemel,

Uurologisch Nieuws, 12e jaargang, #3, augustus 2013, blz 2 tot blz 7.

 

Meer informatie over de tentoonstelling:

 

 

of: www.rechtdoorzee.be

 
 

Publicaties

Hier vindt U een overzicht van publicaties van het Uurwerkgezelschap

of van zijn leden in het kader van het Uurwerkgezelschap.

Tijdschrift het UURologisch Nieuws

2022_02_06_blz1.png

Het UURologisch Nieuws

21e jaargang, #2, juni 2022

In dit nummer:

Slingers aangedreven door een elektromagnetische puls

     Deel 1 Het streven naar de vrije slinger

In memoriam Paul Sterkmans

Horloges in de Bourgondische miniatuurkunst

     Deel 2 Maria van Bourgondië en keizer Karel

Boeken verschenen in het kader van het Uurwerkgezelschap