top of page

Archief van de artikels uit het UURologisch Nieuws

Alle artikelen uit het UURologisch Nieuws werden chronologisch gerangschikt, alfabetisch volgens auteur en volgens onderwerp

Foto_archief_collage.png

Artikels chronologisch

Artikels volgens auteur

Artikels volgens onderwerp

Anker 1

Het digitaal archief van het Uurwerkgezelschap

Alle artikelen afzonderlijk en alle volledige tijdschriften uit het UURologisch Nieuws zijn digitaal te verkrijgen.

Een overzicht van de beschikbare artikelen en tijdschriften, de kosten en referentie nummers vindt u in de onderstaande catalogi.

Indien u een kopij van een artikel of van een volledig tijdschrift digitaal wenst te bekomen, gelieve dit per e-mail aan te vragen bij onze penningmeester, met vermelding van het referentie nummer van het artikel of tijdschrift. Gelieve het verschuldigde bedrag te storten op de rekening van het uurwerkgezelschap.

Het artikel wordt u daarna per e-mail bezorgd in PDF formaat.

Foto_digitaal_archief_collage.png

 

Bankrekening: BE51 0016 0642 3262

op naam van 'Het Uurwerkgezelschap".

Voor buitenlandse leden BIC: GEBABEBB.

 

Mededeling: digitaal archief, referentie nummer artikel of tijdschrift

 

Voor meer informatie betreffende het digitaal archief en voor het aanvragen van een artikel of tijdschrift:

Geert Boon - Secretaris/Penningmeester

e-mail: boon.geert@skynet.be

Tel.: 016/62.28.93 (+32/16.62.28.93)

bottom of page